���������� ����
      

XX - . , - , , .

, ,

, , , .

"80/10/10" V

- - , , .. : , , , "" , , , .
V - ,